2017.09 Putuo Zhejiang, China

2018.01 Petra Jordan

2018.06 Shanghai

2018.06 Shanghai

2018.01 Wadi Rum Jordan

2018.01 Wadi Rum Jordan

2017.11 Shanghai China

2017.10 Shanghai China

2017.08 Shanghai China

2017.08 Shanghai  China

2017.10 Osaka Japan

2007.03 Shanghai China

2012.05 Shanghai China

2010.06 Shanghai China

2010.06 Shanghai China

2010.05 Shanghai China

2010.10 Shanghai China

2017.06 Shanghai China